Your current location :

Home >

Sản phẩm mới> Nhật ký> Hạt dẻ châu Âu Nhật ký lớp ABC

Product Category
Hạt dẻ châu Âu Nhật ký lớp ABC
Now consulting
  • Product introduction

Chestnut cây có tốc độ tăng trưởng trung bình (đối với các cây hạt dẻ Trung Quốc) để phát triển nhanh nhất châu Âu và Mỹ loài. heights trưởng thành của họ khác nhau từ các loài nhỏ nhất của chinkapins, thường bụi, đến khổng lồ qua khu rừng Mỹ, C. dentata có thể đạt được 60 m . Giữa những thái cực tìm thấy hạt dẻ Nhật bản ( C. crenata ) tại 10 m trung bình; tiếp theo là Trung Quốc chestnut ( C. mollissima ) tại về 15 m , sau đó hạt dẻ châu Âu ( C. sativa ) xung quanh thành phố 30 m .

Related products