Your current location :

Home >

Châu Âu Ash> Tro Ban> Tốt chất lượng châu Âu Đức tro gỗ tấm cắt cạnh lớp một AB

Product Category
Tốt chất lượng châu Âu Đức tro gỗ tấm cắt cạnh lớp một AB
Now consulting
  • Product introduction

Tro là một gỗ và là khó khăn, khó khăn và rất mạnh mẽ nhưng đàn hồi sử dụng rộng rãi cho việc cung công cụ xử lý, gậy chơi bóng chày hurleys và các ứng dụng khác đòi hỏi độ cao và khả năng đàn hồi . Máy chế biến gỗ nói chung như gỗ cho các phẩm chất tuyệt vời khi kết thúc. Nó cũng có chất lượng gia công tốt, và khá dễ dàng sử dụng với móng tay, ốc vít và keo. Ash thường được sử dụng cho các thành viên kết cấu của các cơ quan của các xe ô tô được thực hiện bởi nhà xây dựng vận chuyển. Đầu xe có khung được dự định để flex là một phần của hệ thống treo để đơn giản hóa xây dựng. 

Related products