Your current location :

Home >

Gỗ mềm> Cottonwood châu Âu> Top chất lượng châu Âu Cottonwood bản ghi Hibiscus tilliaceus

Product Category
Top chất lượng châu Âu Cottonwood bản ghi Hibiscus tilliaceus
Now consulting
  • Product introduction

Nó đã được sử dụng trong một loạt các ứng dụng, chẳng hạn như xây dựng seacraft, củi , và tác phẩm điêu khắc gỗ . Nó rất dễ dàng để máy bay và biến tốt, vì vậy nó được coi là một đồ nội thất gỗ chất lượng cao. Vỏ cây cứng rắn của nó có thể được thực hiện vào sợi dây bền và được sử dụng để hàn kín vết nứt trên thuyền. Vỏ cây và rễ có thể được đun sôi để làm cho một tách trà làm mát coolfevers, và các chồi lá non có thể được ăn như rau.

Related products