Your current location :

Home >

European Beech> Sồi tấm cắt cạnh> Châu Âu Đức Beech gỗ tấm cắt cạnh loại A, AB nhà trang phục dành riêng cho các chứng chỉ FSC gỗ

Product Category
Châu Âu Đức Beech gỗ tấm cắt cạnh loại A, AB nhà trang phục dành riêng cho các chứng chỉ FSC gỗ
Now consulting
  • Product introduction

Gỗ sồi là một tuyệt vời củi , một cách dễ dàng tách ra và đốt cháy nhiều giờ với ngọn lửa sáng nhưng bình tĩnh. Những thanh gỗ sồi được rửa trong xút để leach ra bất kỳ hương vị hoặc mùi thơm đặc trưng và đang lây lan xung quanh phía dưới của xe tăng lên men bia Budweiser.

Related products